« Back

Вечер на турската поезия - 2016 г.

     Четвърта традиционна вечер на турската поезия бе организирана от сектор „Турски език“ на катедра „Общо езикознание и история на българския език“ към Филологическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

      Събитието се проведе на 19 май 2016 г. в зала „Професор Йолов“ на хотел „Рамада-Тримонциум“ – Пловдив.

Студентите от специалността „Бъл­гар­ски език и тур­ски език“ изнесоха рецитал на стихове от известни и обичани турски поети като Джан Юджел, Атила Илхан, Назъм Хикмет, Орхан Вели, ДжахитСъткъТаранджъ, Юмит Яшар, МевлянаДжеляледин Руми и др. Студенти от I-ви до  IV-ти курс изпълниха и няколко песни на турски език. По време на вечерта на турската поезия бяха обявени резултатите и наградени отличените студенти от конкурса за превод на турска поезия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Гости на събитието бяха дипломати от Генералното консулство на Република Турция в Пловдив, както и преподаватели от Пловдивския университет.

 

 

    Провеждането на Вечерта на турската поезия се превърна в традиция за студентите от специалността „Бъл­гар­ски език и тур­ски език“, подчертаха организаторите. Тази година тя се провежда за четвърти път. 

    Самата специалност е създадена през 2009 г. във Фи­ло­ло­ги­че­ския фа­ку­лтет. Ней­но­то от­кри­ва­не е в отго­вор на на­ра­ства­щия ин­те­рес към изу­ча­ва­не­то на ку­лту­ри­те и ези­ци­те на стра­ни­те, ко­и­то са на­ши съ­се­ди на Бал­кан­ския по­луос­тров. Специалността „Български език и тур­ски език“ традиционно се радва и на силен интерес от страна на кандидат-студентите.

 

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.