Сектор Неоелинистика има удоволствието да ви представи

Резултати от Седемнадесетия студентски конкурс по превод на новогръцка поезия и проза

 

2016 г.

Б А К А Л А В Р И

ПРОЗА
Първа награда – Катерина Папантониу (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Новогръцка филология)
Втора награда – не се присъжда
Трета награда –
Калина Гурмева (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Новогръцка филология)
Дора Савова (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. История)
Ели Пейчева (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Новогръцка филология)

ПОЕЗИЯ
Първа награда – Ива Паргова (ЮЗУ „Неофит Рилски“, спец. Приложна линсгвистика)
Втора награда – Ивет Димитрова (ПУ „Паисий Хилендарски”, спец. Български език и новогръцки език)
Трета награда –
Айлин Топлева (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Новогръцка филология)
Дора Савова (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. История)

 

М А Г И С Т Р И

ПРОЗА
Първа награда – Ива Паргова (ЮЗУ „Неофит Рилски“, спец. Приложна линсгвистика)
Втора награда – Дора Савова (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. История)
Трета награда – не се присъжда
Поощрителна награда – Таня Младенова (ПУ „Паисий Хилендарски”, МП Актуална българистика)

ПОЕЗИЯ
Първа награда – Ива Паргова (ЮЗУ „Неофит Рилски“, спец. Приложна линсгвистика)
Втора награда – Йорданка Славчева (ПУ „Паисий Хилендарски”, спец. Балканистика)
Трета награда – не се присъжда
Поощрителни награди – 
Георги Дикин (ПУ „Паисий Хилендарски”, спец. Балканистика)
Лора Апостолова (ПУ „Паисий Хилендарски”, спец. Български език и новогръцки език)

 

Наградите ще бъдат връчени на 30 май 2016 г., 12:00 часа, в Голямата зала на Френския институт (площад „Славейков“ № 3).

Победителите бяха излъчени от комисия в състав: Атанас Сугарев (Сдружение на преводачите), Стойна Пороманска,  Драгомира Вълчева, Екатерина Григорова, Мария Христова.

Покана

 

Сектор „Новогръцки език” в Пловдивския университет

(към Катедрата по общо езикознание и история на българския език)

Ви кани на 24 март, четвъртък, от 12.00 ч. в Библиотеката за гръцки език, литература и култура

(336 с.з., Нова сграда) на лекция с гост-лектор

г-н Христос Кацанис, доктор на Парижкия университет Сорбона и изпълнителен директор  на K-Finance.

 

Тема на лекцията: „Гръцката революция от 1821 г. и икономическото присъствие на Великите сили в Гърция”

 

Ще се радваме на Вашето присъствие.                                                                                            Сектор „Новогръцки език”

Бюлетин на Международното дружество "Приятели на Никос Казандзакис"

Снимката я няма!

Покана за публична защита

Покана за публична защита

                                                                           Уважаеми колеги,

 

 На 20.07.2015 г. от 14 ч. в Заседателната зала на  ПУ - Ректорат, ще се проведе публичната защита на дисертационния труд на Петър Кривчев с тема "Лексикално-семантичната дублетност в преписите на Стишния пролог".

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

Покана за публична защита

На 26.05. 2015 г. от 14 ч. в Заседателната зала на Ректората на Пловдивския университет ще се проведе публичната защита на дисертационния труд на гл. ас. Антоанета Джельова на тема: Типологична характеристика на глаголно-именните словосъчетания с родителен и с дателен падеж в старобългарския книжовен език.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Покана за публична защита

Уважаеми колеги,

На 29. 04. 2015 г.  от 15 ч. в Заседателната зала на ПУ (Ректорат) ще се проведе официалното публично заседание на научното жури по конкурса на ас. Харун Харун Бекир за заемане на образователната и научната степен "доктор" по Филология (Общо и сравнително езикознание - Социолингвистика). Темата на дисертационния му труд е: Турският език и култура в България в светлината на българското законодателство – традиции и съвременно състояние.

Ще се радваме на присъствието ви, за да уважим заедно достойния труд на колегата Харун Бекир.

 

 

 

 

Showing 21 - 27 of 27 results.
Items per Page 20
of 2