« Back

Вечер на турската поезия 2016 г.

 

Четвърта традиционна вечер на турската поезия бе организирана от сектор „Турски език“ на катедра „Общо езикознание и история на българския език“ към Филологическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Виж повече тук.

 

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.