« Back

Покана за публична защита - Марияна Карталова

Катедрата по общо езикознание и история на българския език

има удоволствието да ви покани на публичната защита на Марияна Асенова Карталова за заемане на образователната и научна степен "доктор".

Откритото заседание ще се проведе на 28. 09. 2016 г. от 13 ч. в Зала "Компас" - Ректорат, блок А.

Тема на дисертационния труд: Фразеологични единици със зоо- и фитокомпонент в българския и гръцкия език.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.