« Back

ПОКАНА

ЗА

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

на доц. д-р Ани Кемалова

на тема: „Диахронната лингвистика

и днешната образователна ситуация“

 

Лекцията ще се проведе на 17.01.2019 г. (четвъртък)

от 16.30 часа в 6. аудитория.

Next
Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.