« Back

Научна експедиция на студентите от Филологическия факултет (06.05.- 07.05. 2016 г.)

 
 
                Експедицията е част от обучението по История на българския език и е съобразена с одобрения учебен план.
Целта на експедицията е проучването на средновековни и възрожденски надписи, църкви, книги.
Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.