Научна експедиция на студентите от Филологическия факултет (06.05.- 07.05. 2016 г.)

Експедицията е част от обучението по История на българския език и е съобразена с одобрения учебен план.
Целта на експедицията е проучването на средновековни и възрожденски надписи, църкви, книги.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специализиран сайт по старобългаристика на гл. ас. д-р Ани Кемалова

http://kemalova.info/

 

Showing 2 results.